Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services

Behandlingsområden


Hematologi och kardiologi
Inom detta område har vi läkemedel för behandling av cirkulatorisk rubbning och kardiovaskulära sjukdomar. Vi är också en av världens ledande inom behandling av blodsjukdomen Hemofili A.

Onkologi
Inom onkologi har vi läkemedel för behandling av solida tumörer i njure och lever. Vi har också läkemedel för vissa former av leukemi.

Kvinnans hälsa
Ett av Bayer HealthCare Pharmaceuticals största områden är kvinnans hälsa och vi är marknadsledande i världen inom hormonella preventivmedel. Bayer HealthCare Pharmaceuticals har också läkemedel för behandling av rikliga blödningar samt för klimakterierelaterade besvär.

Mannens hälsa
Forskning bedrivs inom andrologi - mannens könsfunktioner och hälsa. Företaget är världsledande inom behandling med testosteron samt en av de ledande inom behandling av erektil dysfunktion (ED).

Neurologiska sjukdomar
Inom detta område har vi läkemedel för behandling av den neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS). Läkemedlet var det första som godkänts för behandling av MS och det är också godkänt för behandling tidigt i sjukdomen.

Övriga läkemedel
Bayer HealthCare Pharmaceuticals har läkemedel för olika infektionssjukdomar. Vi har också lång tradition av forskning för behandling av olika hudsjukdomar.