Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services

Åldersförändringar i gula fläcken


Åldersförändringar i gula fläcken är en ögonsjukdom som drabbar det område mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. Sjukdomen finns i två former, med olika karaktärer, men båda påverkar det centrala seendet. Symtomen kan komma smygande eller plötsligt. Båda formerna påverkar synen i olika omfattning men inga åldersförändringar leder till blindhet.
Gula fläcken kallas det område mitt i ögats näthinna där man ser som skarpast. När man blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket kan leda till att det kan bli svårt att läsa, skriva och se skarpt på nära håll.
Det finns två olika sorters former av åldersförändringar i gula fläcken – en torr och en våt.

Torra förändringar

Den torra formen är vanligast och utgör ungefär 90 procent av fallen. De torra förändringarna kommer långsamt och bryter gradvis ner syncellerna i gula fläcken som tillslut inte kan förmedla några synintryck alls.
Symptom på torra förändringar
Torra förändringar har ett smygande förlopp. De första symptomen är långsamt försämrad synskärpa. I mitten av synfältet kan små fläckar uppträda eller så kan man uppleva att bokstäver eller delar av bokstäver faller bort. En del personer får svårare att känna igen ansikten på håll eller tycker att allt ser grått och suddigt ut. De som endast fått dessa förändringar i ett öga har ibland svårt med att bedöma avstånd.

Våta förändringar

Den våta formen är mindre vanligt förekommande och den kan dyka upp med ett snabbt förlopp, från en dag till en annan. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan som läcker blod och vätska in under gula fläcken. Svullnad i näthinnan uppstår och detta skadar gula fläcken så att syncellernas funktion försämras.
Symptom på våta förändringar
Våta förändringar har vanligen ett snabbt förlopp. Det vanligaste symptomet är att raka linjer ser krokiga ut och ansikten kan se ut att vara förvrängda. Så småningom kan synen i mitten av synfältet gå förlorad och en suddig fläck uppstår i det centrala seendet.

Behandling

Behandlingsalternativen skiljer sig åt mellan de två olika formerna av åldersförändringar i gula fläcken.
Behandling av torra förändringar
Det finns ännu ingen effektiv behandling av torra åldersförändringar i gula fläcken, men om sjukdomen upptäcks tidigt kan man med hjälp av ändrade kostvanor (mer vitaminer och mineraler) få sjukdomsförloppet att stanna av.
Behandling av våta förändringar
Våta förändringar kan behandlas med medicinsk behandling eller fotodynamisk terapi. Gemensamt för behandlingsmetoderna är att de kan bromsa sjukdomsförloppet, stabilisera eller i många fall förbättra synskärpan. Det är väsentligt att behandling påbörjas i tid, innan förändringarna blivit för stora eller permanenta. Medicinsk behandling ges genom att läkemedel injiceras in i ögat. Läkemedlet fångar upp de substanser som stimulerar tillväxt av onaturliga blodkärl. Genom detta kan förändringarna gå tillbaka och synskärpan stabiliseras och i många fall förbättras. Den medicinska behandlingen behöver återupprepas för att förhindra att förändringarna kommer tillbaka.