Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services

Multipel skleros


Multipel skleros, MS, är en kronisk och inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). MS uppträder vanligen i så kallade skov, vilket definieras som sjukdomsattacker med nya symtom. Vilka symtom som uppstår beror på var i nervsystemet som inflammation uppkommer. När skovet är över minskar symtomen och går helt eller delvis tillbaka.

Sjukdomstecken och diagnos
Ett första vanligt symtom på MS är synnedsättning på ett öga på grund av synnervsinflammation. Andra vanliga symtom är dubbelseende, känselstörningar som domningar, stickningar eller svaghet i armar och ben. Vissa drabbas också av kognitiva förändringar som till exempel humörsförändringar och minnes- och koncentrationssvårigheter. Många drabbas av svårt trötthet, så kallad fatigue.

Diagnosen ställs utifrån klinisk bild, blodprover och magnetkameraundersökning av centrala nervssystemet. Ofta görs också en lumbalpunktion, vilket innebär att läkaren genom en nål tar ut ryggvätska. Magnetkameraundersökning av hjärnan och ryggmärgen kan visa ärrbildning som är karaktäristiska för MS. Sjukdomshistorik och resultat av undersökningar bildar tillsammans grund för diagnos.

Vad orsakar MS?
Den exakta orsaken till MS är inte känd. Däremot har det forskats mycket om hur immunsystemet fungerar och det kan vara där som den yttersta orsaken ligger. Sjukdomen drabbar oftare kvinnor och insjuknandet sker oftast mellan 20-40 års ålder.

Hur behandlas MS?
Det finns idag inte någon botande behandling för MS, men det pågår intensiv forskning kring nya läkemedel. Målet med dagens behandling är att försöka påverka sjukdomsförloppet på sikt.

Det är vanligt att behandling av skovvis förlöpande MS sker med så kallade bromsmediciner (betainterferoner eller glatirameracetat). De är läkemedel som dämpar inflammationen i centrala nervsystemet samt minskar dels antalet skov dels svårighetsgraden.

Inflammationen i centrala nervsystemet kan pågå en tid utan att några märkbara symtom visar sig. När ett första symtom uppkommer - som kan sammanknippas med misstänkt MS - kan sjukdomen redan ha funnits där under en tid. Skovet kan ses som toppen på ett isberg där underliggande skador på hjärnan redan kan ha uppkommit. Ju tidigare den inflammatoriska processen kan hejdas desto mindre permanenta skador kan uppkomma.

Det har också de senaste åren visat sig att behandling med betainterferon kan bromsa sjukdomsutvecklingen och förlänga tiden till funktionsnedsättning om behandlingen sätts in mycket tidigt i sjukdomsförloppet.

MS-portalen

Bayer HealthCare Pharmaceuticals har en webbplats som särskilt riktar sig till MS-patienter och deras anhöriga.

Läs mer på MS-portalen