Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services

Forskning och utveckling


Bayer HealthCare Pharmaceuticals investerar stora summor i forskning och utveckling för att förbättra människors livskvalitet och förlänga deras liv. Fokus är terapiområden med stora medicinska behov, t ex cancerterapi där mer utveckling behövs trots stora framsteg. Bayer HealthCare Pharmaceuticals siktar på att bli världsledande inom cancerterapi, hjärt/kärlsjukdomar, gynekologi och molekylär diagnostik.

Den kliniska utvecklingen av nya läkemedel och den fortsatta utvecklingen av marknadsförda produkter drivs tvärs över alla affärsområden. Utvecklingen går mot att identifiera ytterligare potential hos våra redan befintliga substanser och kunna utvidga användningsområdet. Som exempel kan nämnas alemtuzumab som är ett läkemedel mot kronisk lymfatisk leukemi där nu Fas III-prövningar (den sista fasen innan godkännande) pågår för att effektivt kunna behandla multipel skleros (MS). Bayer HealthCare Pharmaceuticals forskningssportfölj är stor och det finns många nya produkter på gång. Läs gärna mer om vilka nya produkter som finns.

arrow_green_med2 Klicka här för att läsa mer om forskning och utveckling på Bayer AG:s internationella webbplats.

F&U inom Bayer AG

För mer information om F&U, se Bayer AG:s internationella webbplats (engelsk text).

Till sidan