Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
February 18, 2008

Utökad indikation för läkemedel mot kronisk lymfatisk leukemi

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har givit läkemedlet MabCampath (alemtuzumab) godkänt för utökad indikation vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi.

Stockholm den 18 februari 2008 - Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har givit läkemedlet MabCampath (alemtuzumab) godkänt för utökad indikation vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi.

En klinisk fas III-studie har visat att MabCampath, jämfört med klorambucil-behandling, reducerar risken för fortsatt sjukdomsutveckling eller död med 42 procent (p=0,0001). Därför har nu MabCampath godkänts som första linjens behandling vid KLL till de patienter där behandling med fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte anses lämpligt.

- Det är glädjande att se att våra egna resultat från en tidigare fas-II studie vid Karolinska sjukhuset nu bekräftats i en stor internationell studie vars design bestämdes i samråd med FDA (Food and Drug Administration), och inte minst att säkerheten med behandlingen verkar vara tillfredsställande. Detta öppnar nu vägen för fortsatta fas III-studier av alemtuzumab i kombination med cytostatika som första linjens terapi vid KLL, säger Anders Österborg, professor vid Hematologiskt centrum och Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset.

Om kronisk lymfatisk leukemi
Kronisk lymfatisk leukemi är en blodsjukdom där alltför många vita blodkroppar, lymfocyter, ansamlas i framför allt benmärgen, blodet, och lymfvävnaden. KLL-cellerna lever längre än normalt och tenderar att inte gå i programmerad celldöd som normala lymfocyter.

Kronisk lymfatisk leukemi är vanligare hos män än hos kvinnor. År 2002 avled 267 personer till följd av sjukomen och år 2003 diagnosticerades 519 fall. Fem-årsöverlevnaden är cirka 67 procent.

- Många patienter har en lågaktiv form av sjukdomen som aldrig behöver behandlas medan andra kan ha varianter som snabbt försämras trots intensiv behandling med cellhämmande mediciner, varvid komplikationer såsom infektioner, blodbrist och blödningar kan uppstå, säger Anders Österborg.


För mer information, vänligen kontakta:
Anna Björlin, Communication Officer
Bayer Schering Pharma
Tfn: +46 8 580 223 91
e-post: anna.bjoerlin@bayerhealthcare.com


Källor
Cancerfonden – Cancer i siffror

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF