Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services

Varning för läkemedelsförfalskningar!


Läkemedelsförfalskning har under de senaste åren utvecklats till ett allvarligt globalt problem. Förfalskade läkemedel kan vara livsfarliga för den som använder dem. Det krävs kunskap och medvetenhet för att undvika riskerna med förfalskade läkemedel.
De som förfalskar läkemedel tjänar ofta stora pengar på det. De utnyttjar originalproducentens goda namn och rykte för egen vinning genom att få förfalskningen att se ut som originalprodukten. Men de uppfyller inte de stränga krav som ställs vid laglig läkemedelsproduktion. Straffet för denna typ av brottslighet är relativt lågt i många länder, vilket har lett till att i den kriminella världen har läkemedelsförfalskning blivit ett alternativ till narkotikahandeln, som bekämpas och bestraffas betydligt hårdare. Även om förfalskade läkemedel ofta tillverkas under enkla förhållanden säljs de ofta via avancerade nätverk.
De som köper förfalskade läkemedel tror för det mesta att det är originalläkemedel de köper. De som förfalskar läkemedel gör det för att tjäna pengar utan att ta hänsyn till att användarens liv och hälsa äventyras.      
Vad är ett förfalskat läkemedel?
WHO och IFPMA (se länk nedan) har definierat ett förfalskat läkemedel som ett läkemedel som har en avsiktlig illegal märkning med hänsyn till identitet och/eller ursprung med målet att lura köparen.
Enkelt kan man säga att det primärt handlar om läkemedel som i den form de erbjuds köparen inte härstammar från originalproducenten. Undantag är förändringar som är gjorda i efterhand och som är godkända av läkemedelsmyndigheten i det aktuella landet (t.ex. ompaketering).
Läkemedelsförfalskning täcker allt från en total förfalskning, där produkten helt och hållet produceras av förfalskaren, till en originalprodukt där utgångsdatum förlängs. Exempel på förfalskade läkemedel är läkemedel som
·         innehåller rätt aktiv substans men med för låg eller hög dos
·         har manipulerats i termer av utgångsdatum
·         inte innehåller en verksam substans
·         innehåller en annan verksam substans än vad som anges
·         säljs med en förfalskad förpackning, blister och/eller bipacksedel
Det kan vara mycket svårt att avgöra om ett läkemedel är förfalskat – även för en läkare eller farmaceut.
Vem utsätts för förfalskade läkemedel?
Allt som man kan tjäna pengar på förfalskas. Det handlar i lika stor utsträckning om patentbeskyddade läkemedel som om generiska läkemedel (lagliga kopior). Det är speciellt lukrativt att förfalska dyra receptbelagda läkemedel, till exempel AIDS- och cancermediciner. Globalt sett tillhör antibiotika den mest förfalskade läkemedelsgruppen. Men de så kallade livsstilsläkemedlen förfalskas också i allt större utsträckning, och här toppar potensläkemedel listan. Alla patienter kan riskera att bli utsatta för förfalskade läkemedel men risken varierar från land till land. Svenskar som köper läkemedel bör sätta sig in i hur köp av läkemedel via internet fungerar och vara försiktiga när de köper läkemedel utomlands.
Vilka hälsorisker medför förfalskade läkemedel?
Förfalskade läkemedel är alltid av lägre kvalité på grund av felaktig eller otillräcklig produktionsprocess eller felaktig lagring. Även om läkemedlet innehåller vissa verksamma substanser kan den låga kvalitén eller mängden till exempel betyda att en vaccination inte fungerar, att ett testresultat blir missvisande eller att patienten blir resistent mot den verksamma substansen. Det är inte utan anledning som lagen föreskriver ett omfattande förfarande vid kliniska prövningar, tillverkning, marknadsföring och uppföljning av läkemedlets effekt och kvalité.
Brist på information om indikationen och hur läkemedlet skall användas kan också medföra allvarliga risker och skador – detta gäller för övrigt även för originalläkemedel. I extrema fall tillför förfalskaren farliga ämnen i ett försök att uppnå att det förfalskade läkemedlet får en effekt som skenbart motsvarar originalläkemedlets effekt.
Det är alltså en stor risk förknippad med användandet av förfalskade läkemedel!
Hur skyddar jag mig mot förfalskade läkemedel?
När du köper läkemedel skall du alltid fråga dig själv: Kan jag lita på den verksamhet som säljer läkemedlet? Läkemedelsförsäljningen i Sverige sker i princip bara på apotek. Många läkemedel säljs bara på recept. Det framgår av den text som finns på förpackningen.  Sverige kan med rätta vara stolt över den säkerhet och kvalité som uppnås genom läkemedelsförsäljning via apotek.
Var försiktig när du handlar på internet och när du reser
Om du kommer i kontakt med ett misstänkt läkemedel bör du alltid konsultera en läkare eller apotekspersonal. Detta är speciellt viktigt om du tycker att produkten verkar ha en annan effekt än den du är van vid eller om förpackningen inte ser ut som den skall.
I Sverige är internet förmodligen den primära källan för förfalskade läkemedel. Det finns många oseriösa e-apotek. Om du behöver köpa läkemedel utomlands bör du alltid kontrollera leverantörens trovärdighet. Den bästa lösningen är att införskaffa ett reseapotek hemma innan resan i samråd med en läkare eller apotekspersonal.
Parallellimport
Ett så kallat parallellimport avtal ger importören tillåtelse att byta ut förpackningen på ett läkemedel, som importerats från ett annat EU-land, alternativt klistra på en etikett på förpackningen, för att kunna sälja läkemedlet i importlandet. Om en parallellimportör till exempel säljer läkemedlet Levitra i en förpackning, som han själv framställer, kan Bayer inte längre garantera varans innehåll. Om ompaketering av parallellimporterade läkemedel skall vara laglig måste det anges på den nya förpackningen vem som har packat om läkemedlet. Du kan få ytterligare information av apotekspersonal.
EAASM
Bayer är en av grundarna av EAASM (European Alliance for Access to Safe Medicines). Som ett globalt och innovationsinriktat läkemedelsföretag eftersträvar Bayer bästa möjliga hälso- och sjukvård samt högsta möjliga säkerhet och kvalité på våra läkemedel. Vi strävar också efter att skydda våra patienter i förbindelse med det hot som förfalskade läkemedel utgör. Bayer arbetar också intensivt med att förhindra att vår verksamhets och produkters goda rykte blir skadat av missbruk och förfalskade läkemedel. Läs mer på www.eaasm.eu
Ytterligare upplysning kan fås från:
·         Läkemedelverkets hemsida om olagliga läkemedel: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Olagliga-lakemedel/
·         Världshälsoorganisationen: www.who.int
·         IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations): www.ifpma.org